Strona 1 z 1

Brzezie - cmentarz wojenny

: 2014-11-15, 23:09
autor: szkieletek
Cmentarz numer 332 w Brzeziu (powiat wielicki, gmina Kłaj) to w rzeczywistości wąska kwatera wojenna, położona na miejscowym cmentarzu parafialnym.
Grobów w sumie jest na niej osiem, dwa z nich wieńczą charakterystyczne, ażurowe krzyże: jeden łaciński i jeden lotaryński. Zachowały się także relikty dawnego ogrodzenia/ furtki?

Na cmentarzyku pochowano w sumie 14 osób. Tylko pięć znanych jest z imienia i nazwiska.
Tablica pamiątkowa głosi, iż jest to "ZBIOROWA MOGIŁA ŻOŁNIERZY POLSKICH I ROSYJSKICH POLEGŁYCH W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI".