Strona 1 z 1

Rzeplin - cmentarz z I Wojny Światowej

: 2014-11-20, 21:01
autor: szkieletek
Jest to jeden z dwóch rzeplińskich cmentarzy z okresu Wielkiej Wojny.
Napis na płycie pamiątkowej brzmi:
"Wspólna bezimienna mogiła żołnierzy I Wojny Światowej poległych w listopadzie i grudniu 1914 roku w walkach zaborców austriackich i rosyjskich.
Niech umęczona Polska ziemia lekka im będzie. Listopad 1998
."
Niestety, mogiły są bezimienne.