Strona 1 z 1

Skrzeszowice I - cmentarz wojenny przy mogile cholerycznej

: 2014-12-02, 20:40
autor: szkieletek
Po prawej stronie drogi biegnącej na południe od centrum wsi Skrzeszowice (gmina Kocmyrzów - Luborzyca, powiat krakowski), obok pięknego, starego, drewnianego krzyża, znajdującego się na dawnym cmentarzu cholerycznym, odszukać można coraz bardziej zacierające się ślady ziemnych mogił z okresu I Wojny Światowej.
Jedną z nich oznaczono współczesnym, metalowym krzyżem, pozbawionym inskrypcji informującej o charakterze tego miejsca.
Dane odnoszące się do liczby pochowanych tu żołnierzy są mocno rozbieżne, pewne jest jednak, że spoczęło tu grubo ponad 300 osób, należących do armii austro - węgierskiej i rosyjskiej.

Źródło informacji: Jerzy Pałosz, "Śmiercią Złączeni".
Lokalizacja: http://old.wikimapia.org/#lat=50.175193 ... 28&m=b&v=8