Strona 1 z 1

Miejsce Pamięci Narodowej na krakowskim Kazimierzu

: 2014-12-07, 11:34
autor: Franek D.
2 października 1943 r. gubernator Hans Frank wydał rozporządzenie "O zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie". Od tej pory, za jakiekolwiek czyny uznane za wymierzone w niemiecki ład i porządek, okupant przeprowadzał masowe egzekucje na ludności cywilnej. Na murach miast pojawiły się Afisze Śmierci, obwieszczające nazwiska osób skazanych i straconych.

28 października 43 r. na głównej ulicy wyludnionego, żydowskiego Kazimierza, Niemcy dokonali publicznej egzekucji. W odwecie za śmierć 3 Niemców, przed Starą Bożnicą pokazowo rozstrzelali 30 Polaków. Następnego dnia, na krakowskich murach pojawił się pierwszy Afisz Śmierci - obwieszczenie z listą 30 nazwisk osób skazanych i straconych.

Żydowska dzielnica Kazimierz jest dziś licznie odwiedzana przez zagranicznych turystów. Najwięcej zwiedzających zabytki judaistyczne spotkać można na ul. Szerokiej. Poznający dawną atmosferę żydowskiej dzielnicy, zazwyczaj nie zauważają przycupniętego z boku, sześciennego obelisku z granitu. Zobaczyć go można po lewej stronie frontu Starej Synagogi, tuż obok historycznych murów Kazimierza, w miejscu gdzie rozkładane są schody prowadzące na scenę Festiwalu Kultury Żydowskiej Szalom. Ten pomnik, niezwiązany z lokalną tematyką żydowską, jest jednym z wielu ważnych Miejsc Pamięci na terenie Krakowa. W północnej ścianie sześcianu widnieje inskrypcja: "Na tym miejscu dnia 28 X 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali 30 Polaków". Egzekucję wykonano w odwecie za zastrzelenie z wyroku podziemnego Sądu Specjalnego 3 groźnych Niemców: kierownika Arbeitsamtu, urzędnika pocztowego oraz konfidentki Gestapo. Za jednego Niemca stracono dziesięciu Polaków.
Zwłoki zamordowanych polskich Patriotów wywieziono do obozu KL Płaszów, gdzie zostały spalone na Hujarowej Górce.
Znane są nazwiska większości rozstrzelanych. Wśród nich byli harcerze Szarych Szeregów z plutonu Alicja.
W ostatnich latach dodawane są kolejne napisy na ścianach granitowego obelisku.