Strona 1 z 1

Kraków Podgórze - Cmentarz wojenny nr 386

: 2015-01-09, 18:34
autor: Franek D.
W głębi Nowego Cmentarza Podgórskiego, w XI kwaterze jest zachowane Miejsce Pamięci - cmentarz wojenny nr 386.
Jego obecny wygląd, a zarazem obszar zupełnie odbiegają od pierwotnego oryginału (zbudowanego wg. projektu Hansa Mayra). Podczas późniejszych prac, teren cmentarza z I wojny światowej został trzykrotnie pomniejszony. Pochowanych żołnierzy przeniesiono do pozostawionego fragmentu. Odzyskany w ten sposób teren zajęły prywatne pochówki. Na pozostawionej części splantowano żołnierskie mogiły, zamieniając je w puste tarasy. Pierwotnie nad mogiłami stał wysoki, kamienny obelisk otoczony cierniową koroną oraz czterema żołnierskimi czapkami. Obecny teren cmentarza zauważyć można po okazałym kamiennym płocie. Na środku trawiastych tarasów stoi samotnie granitowy głaz.

Na tym cmentarzu wojennym pochowano ok. 340 żołnierzy rożnych narodowości.