Cart

sobota, 04 grudzień 2004

2004 12 Eksploracja i inwentaryzacja kawerny Winnica Twierdzy Kraków.

Eksploracja i inwentaryzacja kawerny Winnica Twierdzy Kraków.

Kawerna wydrążona przez Austriaków w roku 1914 pod fortem 53a Winnica   jest w chwili obecnej w całości zalana wodą. Po odgruzowaniu zasypanego wejścia i zdobyciu odpowiednich środków w grudniu 2004 roku udało nam się w pełni ją zbadać i zinwentaryzować. Z przeprowadzonych prac wykonano dokumentacje filmową, fotograficzna i rysunkową.

Na obszarze Twierdzy Kraków Austriacy w latach 1914 - 1916 wybudowali wiele zespołów podziemnych zwanych kawernami. Kawerny są to zespoły sztucznych grot i korytarzy, zazwyczaj kutych w skale wapiennej. Jedne z nich tworzyły bierne zaplecze schronowe za trzecim pierścieniem , niektóre natomiast stanowiły zaplecze schronowe polowych pozycji obronnych w linii fortów lub przed nimi, bezpośrednio połączone okopami. Służyły one także jako magazyny żywności i amunicji. Największe skupisko kawern położone jest w południowo - zachodniej części miasta. Związane jest to z występowaniem na tym terenie skał wapiennych. Umożliwiało to tworzenie bezpiecznych schronów o ścianach wielometrowej grubości, chroniące przed ówczesnymi pociskami artyleryjskimi. Przy budowie używano materiałów wybuchowych, umieszczanych w drążonych otworach o średnicy ok. 3cm i długości kilkudziesięciu centymetrów. Kawerny posiadały zazwyczaj kilka otworów wejściowych, z reguły obmurowanych wraz z początkowym odcinkiem korytarza.

Kawerna Winnica położona jest na przedpolu fory 53a Winnica. Do wnętrza prowadzi pięć wejść, z czego dwa (2) i (4) są zasypane. Położenie otworów wejściowych względem siebie świadczy o rozległości założenia. Cała kawerna zalana jest wodą i zwiedzanie bez odpowiedniego sprzętu nie jest możliwe.  Otwory wejściowe, jak i korytarze są obetonowane i prowadzą do komór magazynowych. Cztery komory kawerny połączone są ze sobą korytarzem kutym w skale. Z komory (wejście (1))  w lewą stronę prowadzi korytarz zalany wodą posiadający szyb na powierzchnię, zamknięty drewniana klapą.  Dalej korytarz biegnie w stronę fortu 53a Winnica, gdzie po kilkunastu metrach jest zawalony. Z komory w prawą stronę korytarz prowadzi do następnych komór z wyjściami na powierzchnię. Na szczycie wzniesienia znajduje się rura wentylacyjna kawerny.

sobota, 04 grudzień 2004