Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje prowadząc badania historyczne oraz działając na rzecz ochrony zabytków  architektury – w tym także fortyfikacji i ochrony zabytkowych urządzeń inżynierii miejskiej. W sprawach związanych z zabytkami tego typu Stowarzyszenie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Krakowie, Urzędem Miejskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Muzeum Miasta Krakowa, Zarządem Budynków Komunalnych i Ośrodkiem Kultury im. Cypriana Kamila Norwida. Współpracuje także z Radą Dzielnicy V Miasta Krakowa i Urzędem Gminy Zabierzów, na której terenie objęło opieką niemieckie schrony z okresu II wojny światowej.

 

 

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin"

Siedziba: al. Kijowska 40/3, 30-079 Kraków

telefon: 507 006 617  

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto bankowe: Bank BGŻ S.A. 96 2030 0045 1110 0000 0262 4070

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 14.12.2004r.

KRS: 0000223863    REGON: 120025139    NIP: 6751371125

 


W listopadzie 2006 roku członkowie Stowarzyszenia, pracując społecznie, oczyścili wnętrze schronu przy ul. Królewskiej w Krakowie, a następnie przygotowali wystawę materiałów związanych z historią Krakowa podczas okupacji niemieckiej oraz z zagadnieniami obrony przeciwlotniczej na terenie miasta. Podobną imprezę powtórzono w maju 2007 roku udostępniając na potrzeby zwiedzających kolejne dwa tego typu obiekty - tym razem na Placu Inwalidów oraz w Parku Krakowskim. Obecnie schrony znajdują się pod opieką Stowarzyszenia i udostępniane są do zwiedzania. W czerwcu 2007 roku Stowarzyszenie przystąpiło do remontu dwóch schronów biernych piechoty (typu Regelbau 668) wchodzących w skład niemieckiego punktu oporu z roku 1944, znajdujących się w miejscowości Rudawa koło Zabierzowa. Obiekty te również można zwiedzać.

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” było współorganizatorem wielu imprez o charakterze historycznym, min.” Noc Muzeów", „Dzień Otwartych Drzwi Muzeów, „Dzień Pamięci Ofiar Gestapo”, „Piknik Forteczny - Rudawa", „XIII Rajd Twierdzy Kraków 2008”, "Odkrywamy Kleparz i Garbary", "Rajd Śladami II wojny światowej - Rudawa".  16 marca 2008 roku Stowarzyszenie zostało odznaczone przez  Zarząd PTTK Oddział Wojskowy w Krakowie Brązową Odznaką "Twierdza Kraków" za popularyzacje zachowanych budowli obronnych.

 

Zarząd Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”:
Dariusz Krzyształowski - Prezes Zarządu
Paweł Piszczek - Zastępca Prezesa Zarządu
Karol Łapiński - Skarbnik
Robert Polański - Członek Zarządu
  

 

   Celem działalności Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” jest:

 • badanie historii państwowości polskiej;
 • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym w szczególności popularyzację treści patriotycznej i niepodległościowej;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania  w tym dokumentacja materialnych przejawów działalności człowieka na obszarze Państwa Polskiego, badanie i wzbogacanie wiedzy historycznej, a w szczególności historii militarnej, tradycji oręża polskiego, eksterminacji i prześladowań narodu polskiego i innych narodów w okresie działań wojennych, okupacji i zaborów, a także innej działalności okupantów i zaborców na ziemiach polskich oraz popularyzacje wiedzy z tego zakresu;
 • działalność w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym wzbogacanie oraz popularyzacja wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, infrastrukturze wojennej, działaniach wojennych i eksterminacyjnych;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w tym popularyzowanie i promowanie historycznych i kulturowych walorów turystycznych;
 • działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

   Swoje cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 • współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, placówkami naukowymi, muzeami;
 • opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących celów Stowarzyszenia i jego członków;
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji itp.;
 • popieranie przedsięwzięć organizowanych przez osoby i podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem;
 • prowadzenie analiz i studiów;
 • działalność szkoleniową, informacyjną, wydawniczą;
 • wymianę informacji, materiałów i sprzętu;
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych m.in. historycznych i architektonicznych;
 • organizowanie i prowadzenie biblioteki i archiwum dla Stowarzyszenia;
 • wspieranie działalności muzealnej i kolekcjonerskiej;
 • pozyskiwanie funduszy na działalność statutową;
 • prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego.