Wstęp

 


W ostatnich dniach ukazywało się w prasie i mediach społecznościowych sporo wzmianek o fortach Twierdzy Kraków. W materiałach tych pojawiało się wiele nieścisłości, niedomówień czy błędnych wniosków. Spotkaliśmy się między innymi ze stwierdzeniami, że w krakowskie forty inwestuje się zbyt dużo, że nie ma pomysłów na ich zagospodarowanie, czy brak jest chętnych na dzierżawę. Z naszych obserwacji wynika, że większość tych mylnych opinii bierze się z braku rozeznania w sytuacji tych obiektów. Postanowiliśmy więc przedstawić naszą ocenę obecnej sytuacji fortów oraz diagnozę podstawowych problemów w cyklu postów