Cart

poniedziałek, 01 październik 2007

Udział Stowarzyszenia w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów.

Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” wzięło z powodzeniem udział w III Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów. W wyniku III Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Zabierzów wybiera następujące oferty i przyznaje dotacje na realizację zadań publicznych: Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin”  –„Szlakiem Fortyfikacji – I Piknik Forteczny Rudawa 2007”. Od maja do października 2007r. członkowie Stowarzyszenia prowadzili prace porządkowo – remontowe przy niemieckich schronach R668 w celu zrealizowania zakładanych zadań zawartych w ofercie.

ZARZĄDZENIE Nr  66/W/07 WÓJTA GMINY ZABIERZÓW

z dnia 18.05.2007 r.

w sprawie wyników III Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 11 ust. 3 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) zarządzam, co następuje:

  • 1
  1. W wyniku III Otwartego Konkursu Ofert na Realizację Zadań Publicznych ogłoszonego przez Wójta Gminy Zabierzów, Wójt Gminy Zabierzów wybiera następujące oferty i przyznaje następujące dotacje na realizację zadań publicznych:

(…)

5) Oferta Małopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii „Rawelin” –„Szlakiem Fortyfikacji – I Piknik Forteczny Rudawa 2007” – 3 000,- zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

W maju 2007r. członkowie Stowarzyszenia "Rawelin" przystąpili do prac porządkowych dwóch obiektów fortyfikacyjnych, znajdujących się na terenie Rudawy. Obiekty były zasypane odpadami, gruzem oraz częściowo zalane wewnątrz wodą. W pierwszej kolejności przystąpiono do oczyszczenia terenu wokół schronów z dzikiej roślinności, śmieci oraz gruzu. Oczyszczenia wymagały również obie działki, na których znajdują się fortyfikacje. Wykoszono trawę, wycięto samosiewy oraz krzaki. Prace porządkowe zakończono w lipcu 2007r. Kolejnym etapem prac było odkopanie stropów schronów i zabezpieczenie ich preparatami izolacyjnymi. Podczas prac usunięto ponad 30m ziemi zalegającej na stropach. W sierpniu wysuszono ściany wewnętrzne pomieszczeń przygotowując je w ten sposób do prac remontowych. Dokonano ponadto ręcznego czyszczenia ścian, konserwacji powierzchni metalowych i odkopano wyjścia awaryjne. We wrześniu przy pomocy koparki odsłonięto elewacje. Dzięki temu stworzono dogodne wejście do wnętrza schronów. Przeprowadzono piaskowanie drzwi pancernych w obu obiektach. Wnętrza schronów zostały odpowiedni sposób wyremontowane, wymalowano ściany, zamontowano piec, gablotę wystawową, oświetlenie, instalacje kominową, zabezpieczono wyjścia ewakuacyjne.

W międzyczasie współpracując z krakowskim oddziałem PTTK opracowano pod kątem merytorycznym tablice informacyjne, które ustawiono w Rudawie przy schronie oraz w centrum Nielepic. Kolejnym etapem prac było przygotowanie materiałów na wystawę, druk plakatów i folderów informacyjnych, które rozdano w czasie Pikniku. Przed imprezą ukazały się odpowiednie informacje w czasopiśmie "Z nad Rudawy", na portalu Interia.pl oraz w prasie. Ponadto rozwieszono na terenie Gminy Zabierzów 30 plakatów reklamujących imprezę.

 


(INTERIA.PL 2.10.2007)

 

Interia: Zaproszenie - I Piknik Forteczny-Rudawa 2007. W sobotę 6 października, w podkrakowskiej miejscowości, szykuje się prawdziwa podróż w czasie. Ponad 60 lat temu Niemcy wybudowali tu betonowe schrony. Dwa z nich udało się odremontować i ocalić od zapomnienia. W czasie I Pikniku Fortecznego opuszczone obiekty "ożyją" na nowo...

Schrony bierne piechoty typu Regelbau 668 przeznaczone były dla dziewięciu żołnierzy. Obiekt zbudowany na planie kwadratu o bokach 7,65 m składał się z dużego pomieszczenia piechoty o powierzchni ok. 13 m kw. oraz dwóch mniejszych, w których zamontowano drzwi pancerne: lekkie gazoszczelne oraz ciężkie dwu połówkowe o wadze 640 kilogramów. Załogę chroniły żelbetowe ściany i strop grubości 1,5 metra. Obiekty wchodziły w skład linii umocnień b-1, budowanej w drugiej połowie 1944 roku i przebiegającej południkowo przez obszar Polski - od Bałtyku aż do Karpat. Wyposażenie składało się z dziewięciu prycz, radiostacji, piecyka, stołu i krzeseł, ręcznego wentylatora wraz z pochłaniaczem, zestawu narzędzi oraz telefonu fortecznego. W sytuacji zaklinowania bądź uszkodzenia drzwi wejściowych załoga mogła skorzystać z wyjścia ewakuacyjnego, za którym znajdowała się studzienka z klamrami prowadząca na powierzchnię. Do schronu dobudowane zostało stanowisko typu Ringstand, przeznaczone do obserwacji lub prowadzenia ognia z karabinu maszynowego.

Już w najbliższą sobotę, 6 października w okolicach Krakowa będzie można zwiedzić dwa schrony, które w ostatnich miesiącach przeszły gruntowną renowację. O godz. 10 w Rudawie rozpocznie się I Piknik Forteczny. Organizatorem imprezy jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin". W pierwszym z obiektów - zlokalizowanym w Rudawie przy ul. Ks. kard. A. Dunajewskiego - zaplanowano wystawę zdjęć i dokumentów związanych z funkcjonowaniem schronu i jego wyposażeniem. W drugim, położonym w pobliskiej Młynce (przy trasie Kraków - Chrzanów), będzie można poznać działalność Stowarzyszenia i organizacji współpracujących. Będzie też wystawa fotograficzna prezentująca schrony w trakcie prac renowacyjnych, które członkowie "Rawelinu" prowadzili od czerwca, przy wsparciu Urzędu Gminy Zabierzów. Na czas imprezy w schronach funkcjonować będzie oświetlenie elektryczne. Dodatkową atrakcją będą członkowie grup rekonstrukcji historycznej w umundurowaniu z epoki. - Celem pikniku jest zwrócenie uwagi na problem ochrony fortyfikacji nowożytnych i pokazanie, w jaki sposób adaptować podobne obiekty dla celów turystycznych. Na terenie Małopolski znajduje się jeszcze około 50 schronów tego typu, które pozbawione są jakiejkolwiek opieki - mówi Dariusz Pstuś, prezes stowarzyszenia.

"Rawelin" jest organizacją non-profit, która prowadzi badania historyczne, współpracuje z wieloma instytucjami na terenie Krakowa i Polski oraz działa na rzecz ochrony zabytków kultury i architektury, w tym, także fortyfikacji. W maju we współpracy z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w ramach krakowskiej "Nocy Muzeów" stowarzyszenie udostępniło do zwiedzania dwa podziemne schrony przeciwlotnicze z czasów okupacji niemieckiej.(Joanna Dolna)

poniedziałek, 01 październik 2007