Cart

sobota, 01 maj 2010

"Linia Mołotowa" - inwentaryzacja punktu oporu "Dziewięcierz".

Na przełomie kwietnia i maja zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd na Roztocze Wschodnie, gdzie kontynuowaliśmy prace inwentaryzacyjne na terenie Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego tzw. „Linii Molotowa”. Tym razem celem naszej wyprawy była jedna z najsłabiej poznanych jego części - punkt oporu Dziewięcierz. Z racji położenia w bezpośredniej bliskości granicy państwa jest on bardzo rzadko odwiedzany przez miłośników fortyfikacji oraz turystów. Schrony tej pozycji ulokowano na stokach wzniesień w dwóch grupach: w rejonie dawnego PGR Dziewięcierz i wsi Moczary. Umożliwiało to ryglowanie kierunku na Rawę Ruską i Lwów oraz niezwykle ważnej w tym regionie linii kolejowej. Do czerwca 1941 r. wzniesiono tylko część z kilkunastu zaplanowanych obiektów, o czym świadczą coraz słabiej widoczne w terenie wykopy. Wybuch wojny zastał te obiekty w trakcie budowy, nie zdołano ich uzbroić, zamontować pancerzy i wyposażenia.

W trakcie wstępnych badań terenowych grupy schronów w rejonie Dziewięcierza udało nam się zlokalizować pięć schronów bojowych i wykopy pod trzy kolejne. Wzniesiono tutaj wyłącznie obiekty o uproszczonej konstrukcji dwóch typów: jednoizbowe do ognia czołowego lub bocznego oraz jednokondygnacyjne schrony obrony ppanc. i broni maszynowej. Z przyczyn od nas niezależnych  musieliśmy zrezygnować z rozpoznania obiektów położonych w okolicach wsi Moczary, a co za tym idzie musimy tu wrócić w przyszłym roku i uzupełnić naszą dokumentacje.

Po zakończeniu prac na pozycji tyłowej w Dziewięcierzu,  po raz kolejny odwiedziliśmy wzgórze Hrebcianka na północny wschód od Polanki Horynieckiej. W latach 40-tych XX wieku Armia Czerwona wzniosła tutaj zespół sześciu obiektów tworzących rodzaj samodzielnej, wysuniętej grupy bojowej, dodatkowo otoczonej rowem przeciwczołgowym. Nasze badania terenowe na tej pozycji były uzupełnieniem inwentaryzacji z roku 2007. Wykonaliśmy pomiary, sporządziliśmy dokumentację rysunkową i fotograficzną schronu bojowego obrony przeciwpancernej. W  przypadku pozostałych obiektów uaktualniliśmy spis zachowanych elementów wyposażenia, jak tez wykonaliśmy pomiary GPS.

sobota, 01 maj 2010