Cart

wtorek, 22 marzec 2011

Promocja książek Dawida Golika "Z wiarą w zwycięstwo...", "Obszar opanowany przez "Leśnych".

22 marca w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie w ramach cyklu spotkań z historią PRL-u odbyła się promocja dwóch książek naszego Kolegi ze stowarzyszenia, Dawida Golika. Dawid jesthistorykiem, członkiem Komisji Historii Wojskowości Polskiego Towarzystwa Historycznego. Pracuje w Biurze Edukacji Publicznejkrakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, jest również związany z Grupą Rekonstrukcji Historycznej "Podhale w ogniu".

Od kilkunastu lat interesuje się działalnością partyzantów w Gorcach, zarówno w czasie II wojny światowej, jak również po jej zakończeniu i wprowadzeniu "władzy ludowej". Wynikiem tej pasji, która zaczęła się jeszcze w liceum, trwała na studiach historycznych, a ostatecznie ugruntowała się podczas pracy w IPN-ie są dwie publikacje, które zaprezentowano podczas spotkania w ŚOK-u.

Pierwsza - album "Z wiarą w zwycięstwo... Oddział partyzancki Wiarusy 1947-1949", trafi niebawem do księgarń. Zawiera unikalny zbiór zdjęć i dokumentów związanych z historią kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy przez ponad dwa lata walczyli ze stalinowskim terrorem. W drugiej, dostępnej już książce, zatytułowanej "Obszar opanowany przez leśnych. Działania partyzanckie oraz represjeaparatu bezpieczeństwa na terenie Ochotnicy w latach 1945-1956"autor skupił się na powojennej działalności partyzantów w jednej z gorczańskich miejscowości. Podczas kilkuletnich badań to właśnie akcje podziemia niepodległościowego w Ochotnicy pojawiały się szczególnie często w materiałach archiwalnych oraz w rozmowach ze świadkami wydarzeń. Mieszkańcy Ochotnicy współpracowali z Armią Krajową. Uczestniczyli w działaniach partyzantów walczących z okupantem, a po wojnie - z nową władzą. Na ciągłość tych relacji z oddziałami partyzanckimi zwrócił uwagę Dawid. Z Ochotnicą związny był szereg formacji, m.in. IV batalion 1. pułku strzelców podhalańskich AK, Zgrupowanie Partyzanckie "Błyskawica" Józefa Kurasia "Ognia" oraz wspomniany już oddział "Wiarusy". Dzieje ich powstania, akcji zbrojnych, prób rozbicia i represji ze strony Urzędu Bezpieczeństwa, na podstawie dostępnych dokumentów, wspomnień i relacji poznajemy na kartach książki. Obie publikacje są tym bardziej cenne, że w latach komunizmu ukazało się wiele "naukowych" tekstów skutecznie fałszujących prawdę o "leśnych" czy jak ich wówczas nazywano - "bandytach".

wtorek, 22 marzec 2011