Cart

sobota, 01 październik 2011

II Rajd "Śladami II wojny światowej"

1 października zaprosiliśmy do Rudawy wszystkich, którzy interesują się historią II wojny światowej. Chęć udziału w rajdzie zgłosiło około 80 osób w różnym wieku, sporą grupę stanowili uczniowie szkół z Gmin Zabierzów i Krzeszowice oraz z Krakowa, razem z nauczycielami.

Rajd wystartował przy schronie Regelbau 668, który był jednocześnie rajdową bazą. Grupa z Komandorem wyruszyła na cmentarz parafialny, żeby zapalić znicze na mogile nieznanych żołnierzy polskich, którzy zginęli w okolicach Młynki 5 września 1939 roku. Wartę wystawili tu harcerze z 5 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Orkan” (Szczep 5 KDH „Wichry” ZHR), a pamięć poległych uczczono minutą ciszy. Hołd oddano także ofiarom pacyfikacji Radwanowic – na cmentarzu postawiono pomnik poświęcony zamordowanym przez hitlerowców mieszkańcom tej miejscowości. Komandor rajdu przedstawił tło historyczne wydarzeń tuż przed wybuchem wojny i sytuację w kraju już po wkroczeniu wojsk niemieckich. Następnie, wzdłuż pól kukurydzy grupa ruszyła w kierunku Radwanowic. Kolejnym przystankiem na trasie rajdu było właśnie miejsce pacyfikacji – w 1943 roku, w czasie przesłuchań i masowej egzekucji zginęło tu trzydziestu mieszkańców. Ofiary pochowane na miejscu egzekucji, zostały zaraz po zakończeniu wojny ekshumowane i przeniesione na cmentarz parafialny w Rudawie, gdzie 14 marca 1945 roku odbył się uroczysty pogrzeb. Obecnie w Radwanowicach znajduje się obelisk z listą nazwisk, z której wynika, że wymordowano tu całe rodziny. Uczestnicy rajdu zapoznali się z informacjami i zdjęciami dotyczącymi wydarzeń w 1943 i 1945 roku, umieszczonymi na tablicach obok obelisku i udali się w stronę wiat turystycznych. Wybudowano je w ramach unijnego projektu „Jurajski Raj”. Tutaj można było odpocząć i dowiedzieć się dlaczego i w jaki sposób Niemcy budowali umocnienia linii b-1.

Na Łączkach Kobylańskich uczestnicy rajdu gościli w obozowisku żołnierza fińskiego (w tej roli wystąpił wiceprezes MSMH „Rawelin”), który objaśniał, do czego służą poszczególne elementy wyposażenia. Najmłodszych z trudem udało się namówić do dalszej wędrówki – w obozowisku odbywał się „handel wymienny”, batoniki za wojskowe suchary. Ale dalej czekały następne atrakcje. Członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Ostheer” przygotowali inscenizację zwycięskiej potyczki polskich partyzantów z Niemcami, którzy zostali zaskoczeni podczas odpoczynku na skraju lasu. Po rozbrojeniu przeciwnika, znów można było wszystkiego dotknąć, obejrzeć i zrobić pamiątkowe zdjęcia.

Na górze Wietrznik rajdowicze zwiedzili obiekt, który stał się symbolem tegorocznej imprezy – wykopany i przewrócony, ale w doskonałym stanie kochbunkier, pod koniec wojny najczęściej budowany schron na OKH Stellung. Trasa rajdu biegła później lasem, przez świetnie zachowane okopy, w których… nagle pojawili się żołnierze. Już z daleka słychać było wybuchy granatów. To połączone siły rekonstruktorów „Ostheeru” i „Rawelinu” zaprezentowały, jak mogło wyglądać codzienne życie na froncie. Wypadło to tym bardziej autentycznie, że rekonstrukcja była poprzedzona, dość ekstremalnym o tej porze roku, noclegiem w warunkach polowych.
Po tych frontowych doświadczeniach grupa dotarła do najbardziej malowniczego punktu – na górę Cebulowa, z której rozciąga się piękna panorama okolic Rudawy, Brzezinki i Doliny Będkowskiej. Poza atrakcjami widokowymi, są tu okopy wykute w skale. Stromym zboczem Cebulowej, uczestnicy rajdu zeszli do miejscowości Brzezinka, aby po półgodzinie dojść do Rudawy, gdzie przy schronie Regelbau 668 zaplanowano zakończenie rajdu. Po drodze, Komandor rajdu omawiał typy mijanych schronów, niestety dostępnych tylko z zewnątrz.

Na miejscu, przy ul. kard. Dunajewskiego uczestnicy rajdu otrzymali imienne, pamiątkowe certyfikaty i kartki żywnościowe, przygotowane na wzór tych obowiązujących polską ludność w 1944 roku. Na kartki wydawano kiełbasę na ognisko i grochówkę z kuchni polowej. Jak zwykle, dużą atrakcją była ekspozycja wewnątrz schronu, szczególnie zrekonstruowana w tym roku laweta pod replikę karabinu maszynowego MG 42. Wokół schronu swoją wystawę sprzętu i uzbrojenia zorganizowali także rekonstruktorzy. Na stoiskach były natomiast materiały m.in. na temat Gminy Zabierzów i Stowarzyszenia „Rawelin”, GRH „Ostheer” oraz Podziemnych Tras Turystycznych. Zwiedzanie trwało do późnych godzin popołudniowych.

Naszym zdaniem, II Rajd Śladami II Wojny Światowej był na pewno jedną z najbardziej udanych imprez, które zorganizowaliśmy w ciągu ostatnich lat. Oczywiście nie jest to wyłącznie zasługą MSMH „Rawelin”.

Dziękujemy Gminie Zabierzów za udaną współpracę i wsparcie finansowe przedsięwzięcia. W organizację rajdu włączyły się lokalne firmy, którym należą się osobne podziękowania. Restauracja „Grube Ryby” z Zabierzowa ugotowała dla nas grochówkę, zabierzowska piekarnia „Rafapol” Sp. z o.o. podarowała pieczywo. Centrum Motoryzacyjne „Mosur” z Rudawy wypożyczyło kuchnię polową, z której mogliśmy serwować zupę. Za zainteresowanie rajdem i pomoc w rozpowszechnianiu zaproszenia na imprezę dziękujemy patronom medialnym – TVP Kraków, Głos Krzeszowicki i Radio Alfa, a także harcerzom z 5 Krakowskiej Drużyny Wędrowników „Orkan” (Szczep 5 KDH „Wichry” ZHR) i członkom Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Ostheer”, za swój wkład w program rajdu. Mamy nadzieję, że to nie ostatnie nasze wspólne przedsięwzięcie.

Więcej zdjęć z imprezy można zobaczyć -> TU


                                                                                                                                                    (Dziennik Polski 03.10.2011)

 

Dziennik Polski: Wojennym szlakiem. W sobotę na terenie gminy Zabierzów odbył się II Rajd Śladami II Wojny Światowej zorganizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin". 

Trasa wędrówki wiodła szlakiem niemieckich umocnień linii B-1, od Rudawy, przez Radwanowice i Brzezinkę, z powrotem do Rudawy. W imprezie wzięło udział ponad 80 uczestników w różnym wieku. Na szlaku znalazł się m.in. schron Regelbau 668 w Rudawie, którym opiekuje się Stowarzyszenie "Rawelin". Rajd rozpoczął się od zapalenia zniczy na cmentarzu w Rudawie, na mogile polskich żołnierzy poległych w okolicach tej miejscowości we wrześniu 1939 r. Wartę honorową zaciągnęli harcerze z 5. Krakowskiej Drużyny Wędrowników "Orkan". Znicze zapalono także pod pomnikiem ofiar pacyfikacji Radwanowic w lipcu 1943 r. 

Oprócz pozostałości wojennych fortyfikacji można było zobaczyć inscenizację zwycięskiej potyczki polskich partyzantów z niemieckimi żołnierzami. - Dzięki niepołomickiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej "Ostheer" i rekonstruktorom z MSMH "Rawelin" atrakcją rajdu była możliwość obejrzenia z bliska uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy, a nawet spróbowania racji żywnościowych - mówi Joanna Dolna z MSMH 

 

 

 


II Rajd "Śladami II wojny światowej". Organizatorem imprezy, która odbędzie się w sobotę, 1 października 2011 roku jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Rawelin, przy wsparciu finansowym Gminy Zabierzów i udziale sponsorów. Jest ona adresowana do młodzieży i dorosłych z terenu gminy oraz wszystkich osób niezależnie od miejsca zamieszkania, które chcą połączyć aktywny wypoczynek z poszerzaniem swojej wiedzy na temat ostatniej wojny. Rajd ma także pokazać walory krajobrazowe okolic Zabierzowa oraz promować obiekty militarne jako atrakcję turystyczną. Rozpoczęcie i zakończenie rajdu zostały zaplanowane przy niemieckim schronie Regelbau 668 w Rudawie. Trasa (około 13 km drogami asfaltowymi, gruntowymi i ścieżkami) przebiegać będzie od cmentarza w Rudawie do miejscowości Radwanowice, a następnie poprzez grupę fortyfikacji polowych w okolicach góry Wietrznik, Łączek Kobylańskich i Brzezińskich oraz Brzezinki do schronów w Rudawie. 

ORGANIZATOR: 
Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii „Rawelin” 

PRZY WSPÓŁPRACY I POMOCY: 
Gmina Zabierzów 
5 Krakowska Drużyna Wędrowników "Orkan" (Szczep 5KDH "Wichry" ZHR) 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Ostheer” 
Restauracja "Grube Ryby" 
Piekarnia "Rafapol" Sp. z o.o 
Centrum Motoryzacyjne "Mosur" 

PATRONAT MEDIALNY: 
TVP Kraków 
Głos Krzeszowicki 
Radio Alfa 

TERMIN i MIEJSCE: 
1 października 2011 roku /sobota/. Rudawa godz.9.45 – 17.00 (Gmina Zabierzów - 15km od Krakowa). 

CEL RAJDU: 
Upamiętnienie 72. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zwiedzanie miejsc związanych z II wojną światową na terenie miejscowości Rudawa, Radwanowice, Brzezinka. Rozwój aktywnej turystyki pieszej w połączeniu z aspektami historyczno - poznawczymi. Wzbogacenie wiedzy o materialnych pozostałościach, architekturze militarnej, działaniach wojennych na terenie Gminy Zabierzów. Zbudowanie w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa kulturowego. Promocja walorów turystycznych i zespołu budowli militarnych na terenie Gminy Zabierzów jako ciekawej atrakcji turystycznej. 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 
Impreza ma charakter rodzinny, jest bezpłatna i odbędzie się bez względu na pogodę. W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa bezpośrednio przed rajdem, od godziny 9:45 do 10:15 w miejscu zbiórki przy niemieckim schronie Regelbau 668 – Rudawa, ul. Dunajewskiego (przy zbiorniku wodnym). Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność. Organizatorzy proszą uczestników o dostosowanie ubioru i obuwia do warunków pogodowych oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do wędrówki. 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ: 
Grupowe zwiedzanie z przewodnikiem miejsc związanych z II wojną światową i fortyfikacji niemieckich na terenie Gminy Zabierzów. Certyfikat udziału, znaczek pamiątkowy i poczęstunek dla uczestników Rajdu. Materiały informacyjne i promocyjne. Wspólne ognisko. 

PROGRAM RAJDU: 
1 października 2011 roku /sobota/ 
Godz. 9.45 Początek Imprezy - zbiórka uczestników Rajdu przy schronie Regelbau 668, Rudawa ul. Dunajewskiego - zapisy uczestników Rajdu, 
Godz. 10.00 Odprawa organizacyjna. Omówienie trasy i ogólny opis grup zachowanych obiektów. 
Godz. 10.15 Wymarsz grupy na zaplanowaną trasę wycieczki pieszej. Przed wyruszeniem w trasę każdy z uczestników wycieczki otrzyma broszurę z dokładnym przebiegiem trasy. 
Godz. 10.20 Cmentarz parafialny w Rudawie - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na mogile żołnierzy polskich poległych we wrześniu 1939 roku i pod pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic. 
Godz. 10.40 – 15.00 Przemarsz trasą Rajdu: Rudawa, Radwanowice, Brzezinka, Rudawa - zwiedzanie niemieckich fortyfikacji oraz miejsc związanych z II wojną światową na terenie Gminy Zabierzów. Na trasie wiele niespodzianek i atrakcji. 
Godz. 15.00 – 17.00 Zakończenie Rajdu - zwiedzanie niemieckiego schronu Regelbau 668 ze stanowiskiem ogniowym Ringstand 58c w Rudawie (ul. Dunajewskiego), wystawa militariów, fotografii i dokumentów z okresu II wojny światowej, prezentacja mundurów, uzbrojenie i wyposażenie - grupy rekonstrukcji historycznej, stoiska z materiałami informacyjnymi oraz pamiątkowymi z Imprezy, materiałami promocyjnymi Gminy Zabierzów, jak też sprzętem wojskowym i turystycznym, kuchnia polowa i wspólne ognisko.

sobota, 01 październik 2011