Cart

czwartek, 22 marzec 2012

Promocja książek Grzegorza Gawła i Szymona Kalickiego "Fortyfikacje Linii Mołotowa..." i Rafała Podsiadło "Fortyfikacje niemieckie na linii A2..."

22 marca 2012 o godz. 17 w sali Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida miała miejsce prezentacja nowej publikacji MSMH „Rawelin” autorstwa: Grzegorza Gawła i Szymona Kalickiego "Fortyfikacje Linii Mołotowa odcinek Radymno - Sieniawa - Oleszyce". Swoją  książkę przedstawił  również  Rafał Podsiadło (GRH Ostheer) "Fortyfikacje niemieckie na linii A2  Proszowice - Hebdów -Świniary - Krzyżanowice". Autorzy opisują historię powstania i budowę fragmentów fortyfikacji niemieckich i radzieckich na ziemiach polskich. Na podstawie wspomnień świadków przedstawiają rzeczywistość lat okupacji.

Pierwszy prezentacje rozpoczął Grzegorz Gaweł (MSMH Rawelin), który po krótkim wstępie przeszedł do szczegółowego omówienia tematu na wybranych przykładach. W pierwszej kolejności  przedstawiono  budynki, w których mieściły się placówki sowieckich służb ochrony granicy (Wpogr. NKWD).  Następnie autor omówił przebieg pasa granicznego wraz z rozmieszczeniem schronów  oraz przedstawił ich typologię.  Na koniec zaprezentowano jeden z trzech nie ukończonych punktów oporu w Kobylnicy Ruskiej. Autor odnalazł tam niedawno jedyny na tym terenie schron obserwacyjny.  Całość prezentacji książki miała charakter multimedialny.

Jako drugi zaprezentował swoja książkę Rafał Podsiadło (GRH Ostheer). Omówił on przebieg działań wojennych w rejonie linii OKH Stellung A2, przedstawił liczne dokumenty, często pamiątki rodzinne takie jak: karta kontrolna dla pracowników kopiących okopy, kartki żywnościowe, znaczki i wiele innych. W drugiej części swojego wystąpienia zaprezentował   zdjęcia zachowanych obiektów linii A2, jak tez mapy ich rozmieszczenia w terenie.

Po prezentacji książek była okazja do rozmów i pytań, na które autorzy chętnie odpowiadali. W opinii uczestników jak i pracowników Ośrodka Kultury impreza była bardzo udana.

czwartek, 22 marzec 2012