Cart

sobota, 05 wrzesień 2015

Śląsk: Śladami września 1939

Głównym celem naszej sobotniej wyprawy była Radiostacja Gliwice. Dzieki uprzejmości gospodarza Muzeum mogliśmy zajrzeć we wszystkie zakamarki. Radiostacja została oddana do użytku w 1935 (Gleiwitzer Sender) przy ul. Tarnogórskiej. W stacji pracował nadajnik (8 kW) o zwiększonej, w stosunku do poprzedniej, mocy oraz pionowa antena nadawcza umieszczona w 111-metrowej drewnianej wieży. Radiostacja gliwicka służyła generalnie do retransmisji programu rozgłośni wrocławskiej, czyli Reichssender Breslau. Dzięki gliwickiemu przekaźnikowi jej audycje słyszalne były po obu stronach granicy, dzielącej Górny Śląsk . Nocą natomiast, dzięki korzystniejszym warunkom emisji sygnału, program z Gliwic słyszalny był w całej Europie, części Azji, a nawet w Ameryce Północnej. Przyczyniała się do tego, zachowana po dziś dzień wieża, mieszcząca antenę pionową, a zbudowana z drewna modrzewiowego, skręconego kilkunastoma tysiącami solidnych, mosiężnych śrub. Dziś budynki radiostacji przy ul. Tarnogórskiej stanowią oddział Muzeum w Gliwicach. Nie służą już emisji programów. Tylko przez kilka pierwszych powojennych lat gliwicka radiostacja retransmitowała audycje Radia Katowice, zaś od 1950 do 1956 roku pełniła rolę „zagłuszarki”, utrudniającej odbiór sygnału Radia Wolna Europa.

Po intensywnym zwiedzaniu Radiostacji Gliwice przyszedł czas na fortyfikacje. A w pobliżu tyle betonu, że ciężko wybrać. Naszym celem były niemieckie schrony tzw. Pozycja Górnośląska. Linia umocnień rozciąga się na przestrzeni ok. 40 kilometrów, poczynając od miejscowości Miedary koło Tarnowskich Gór na Pilchowicach koło Rybnika kończąc. Przed wybuchem wojny wybetonowano jedynie 26 obiektów i jeden fundament. Zwiedziliśmy zaledwie cztery obiekty puntów oporu Bojkow i Zaborze.

Na zakończenie sobotniej wyprawy zwiedziliśmy kilka obiektów punktu oporu wzg. 319 Obszaru Warownego Śląsk położonego w rejonie Rudy Śląskiej - Nowy Bytom i Czarny Las. Jest to najdalej wysunięty odcinek umocniony na zachód od Katowic. Znajdował się u nasady tzw. "klina bytomskiego" i zamykał drogi wychodzące z Zabrza. Składał się z obiektów wyposażonych w kopuły i półkopuły pancerne, działa i ckm-y. W głębi punktu oporu znajdują się umocnione koszary i magazyn amunicji.

sobota, 05 wrzesień 2015