Cart

sobota, 12 wrzesień 2020

2020 09 12 Kopalnia Sztygarka

Kilka ujęć z naszej wizyty w Muzeum Miejskim i Kopalni Ćwiczebnej "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej. Budowa Kopalni Ćwiczebnej przy Państwowej Szkole Górniczej i Hutniczej (PSGH) w Dąbrowie Górniczej została rozpoczęta w kwietniu 1927 roku. Kopalnia miała zaznajamiać uczniów z urządzeniami górniczymi, umożliwiać przeprowadzanie zajęć geologicznych, dokonywania pomiarów z zakresu wentylacji i miernictwa podziemnego. Przyszli górnicy wykonywali także drążenie wyrobisk. Ich sumaryczna długość wyniosła około 800 m. Zajęcia praktyczne uczniów szkół górniczych były realizowane w tym obiekcie do 1994 r. Od stycznia 2010 roku Kopalnia Ćwiczebna udostępniona jest do zwiedzania jako podziemna trasa turystyczna.
Dziękujemy załodze Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" za doskonałe oprowadzenie po budynku Muzeum i czeluściach kopalni.
Polecamy to miejsce, naprawdę warto!
 
foto. Dariusz Krzyształowski i Robert Polański
sobota, 12 wrzesień 2020