Cart

niedziela, 22 październik 2023

2023 10 22 Fort Skała

W niedzielne, zimne i deszczowe popołudnie w ramach „wymiany kulturalnej” gościliśmy w forcie Skała. Taka okazja zwiedzenia tego obiektu rzadko się zdarza to i frekwencja dopisała, udział wzięli nie tylko członkowie Stowarzyszenia, ale rodziny i zaproszeni przez nas znajomi. Pomimo niesprzyjającej pogody był to bardzo udany dzień i porcja nowych wrażeń nie tylko fortecznych. Dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie i poświęcony czas.
Fort 38 Skała to jeden z najstarszych obiektów Twierdzy Kraków o bardzo ciekawej formie i uzbrojeniu... Po drugiej wojnie światowej w 1953 roku przekształcony i przeznaczony na potrzeby obserwatorium astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety w czasie „modernizacji” zdemontowano i pocięto na złom czasze wieży Grusona pierwotnie uzbrojoną w dwa działa 12 cm M.80. W jej miejscu jak i w otoczeniu fortu powstały kopuły kryjące teleskopy i inne urządzenia służące naukowcom i studentom uniwersytetu. Nasi przewodnicy, pracownicy naukowi obserwatorium nie tylko pokazali nam forteczną materie, ale także podzielili się swoją wiedzą na tematy związane z astronomią i urządzeniami, które mogliśmy poznać i dotknąć.

Tekst: Dariusz Krzyształowski
Foto: Paweł Piszczek
niedziela, 22 październik 2023