1. Organizatorem zwiedzanie jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin".
  2. Zwiedzanie odbywa się w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika o wyznaczonych godzinach (po rozpoczęciu zwiedzania nie ma możliwości dołączenia do grupy).
  3. Wejście na trasy w Centrum Administracyjnym odbywa się przez portiernię w budynku S. Zbiórka na schodach przed wejściem głównym do budynku 5 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania.
  4. Zakup biletów indywidualnych odbywa się u przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania lub za pomocą aplikacji dostępnej na stronie rezerwacji zwiedzania (w przypadku wybranych imprez).
  5. Wszystkie zakupione bilety w wersji elektronicznej lub papierowej należy zachować do kontroli w obiekcie, na zwiedzanie którego bilet obowiązuje.
  6. W obiektach panuje absolutny zakaz używania otwartego ognia, nie można wprowadzać zwierząt. Nie ma też miejsc, gdzie można je zostawić, by poczekały na swoich właścicieli.
  7. Trasy są otwarte dla dzieci w każdym wieku. Co więcej, maluchom do 6 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.
  8. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek jest dozwolone oraz nieodpłatne.
  9. Na trasy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłócają porządek zwiedzania lub naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych
  10. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodników oraz pracowników ochrony.
  11. W budynkach występują bariery architektoniczne (schody) będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do czasu zakończenia remontu budynków brak jest udogodnień umożliwiających zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.