1. Organizatorem zwiedzania jest Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii "Rawelin".

2. Zwiedzanie odbywa się w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika o wyznaczonych godzinach (po rozpoczęciu zwiedzania nie ma możliwości dołączenia do grupy).

3. Zakup biletów indywidualnych odbywa się u przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania lub za pomocą aplikacji dostępnej na stronie rezerwacji zwiedzania (w przypadku wybranych imprez).

4. Wszystkie zakupione bilety w wersji elektronicznej lub papierowej należy zachować do kontroli w obiekcie, na zwiedzanie którego bilet obowiązuje.

5. W obiektach panuje absolutny zakaz używania otwartego ognia.

6. W czasie zwiedzania zabrania się palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych.

7. Na obiekty nie można wprowadzać zwierząt. Nie ma też miejsc, gdzie można je zostawić, by poczekały na swoich właścicieli.

8. Trasy są otwarte dla dzieci w każdym wieku. Co więcej, maluchom do 6 roku życia przysługuje wstęp bezpłatny.

9. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek jest dozwolone oraz nieodpłatne.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć lub filmowania zwiedzania. Materiały te mogą być użyte do publikacji w Internecie bądź w mediach społecznościowych. Materiały spełniające artykuł 81 p. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wymagają uzyskania zgody na publikację od osób przedstawionych.

11. Na trasy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłócają porządek zwiedzania lub naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

12. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodników oraz pracowników ochrony

13. W budynkach występują bariery architektoniczne (schody) będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo, do czasu zakończenia remontu budynków brak jest udogodnień umożliwiających zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.