To wyjątkowy schron na terenie Nowej Huty - Stanowisko Dowodzenia Zakładowego Oddziału Samoobrony kombinatu. Obiekt jest zachowany w bardzo dobrym stanie, z praktycznie kompletnym wyposażeniem w większości z końca lat 50-tych. W schronie tym w przypadku zagrożenia miały przebywać osoby odpowiedzialne za prowadzenie akcji ratunkowej oraz nadzór nad procesami technologicznymi, które musiały działać w sposób ciągły. Podzielony jest na szereg pomieszczeń o ściśle określonym przeznaczeniu np: sala dowodzenia, sekretariat, centrala telefoniczna czy punkt przyjmowania meldunków. 

Czas zwiedzania: 50 - 60 minut 

Cena biletu indywidualnego: 20 zł