Był typowym schronem przygotowanym dla pracowników budynków Centrum Administracyjnego. Składał się z kilku izb schronowych wyposażonych praktycznie tylko w proste ławy do siedzenia. W schronie znajdują się również pomieszczenia toalet oraz dwie filtrowentylatornie (w sumie trzy zestawy filtrowentylacyjne). Obiekt przeszedł częściową modernizację przystosowującą go do zagrożeń związanych z wybuchem broni jądrowej. Wymieniono zestawy filtrowentylacyjne oraz dobudowano komory rozprężania. Przebudowano również wyłazy tunelu ewakuacyjnego aby umożliwić przepływ powietrza przez tunel do komory filtrowentylacyjnej. W przedsionkach zamontowano wywiewne klapy schronowe (WKS) i automatyczne zawory przeciwwybuchowe (AZP). W izbach schronowych przygotowywana jest obecnie ekspozycja prezentująca wyposażenie związane z obroną cywilną.

Wycieczka rozpoczyna się w budynku S, w związku z tym zwiedzamy również tunel łączący budynki S i Z oraz klatki schodowe w obu budynkach. W ramach wycieczki zobaczymy również salę szkoleniową Obrony Cywilnej, w której prowadzone były szkolenia dla pracowników, a obecnie zgromadzonych jest tam sporo eksponatów związanych z OC.

Czas zwiedzania: 45 - 60 minut

Cena biletu indywidualnego: 20 zł