Ta trasa to połączenie dwóch krótszych opcji zwiedzania: Stanowiska Dowodzenia i schronu w budynku Z. Zwiedzanie obejmuje unikatowy schron w budynku S, w którym znajdowało się Stanowisko Dowodzenia Zakładowym Oddziałem Samoobrony w przypadku zagrożenia, salę szkoleniową Obrony Cywilnej, tunel łączący budynki S i Z oraz schron w budynku Z, który był typowym ukryciem dla pracowników Kombinatu.

Czas zwiedzania: 110 - 120 minut

Cena biletu indywidualnego: 30 zł