Piętnaście lat czy trzy miesiące?

 
Czy warunki dzierżawy obiektów fortecznych zachęcają do wzięcia udziału w przetargu?
 
Kilka dni temu odbył się przetarg na dzierżawę fortu 41a „Mydlniki” (nie znamy wyników), za chwilę będzie przetarg na dzierżawę Ostrogu Bramnego Bramy „Wola Justowska”. Wymagania co do przyszłego dzierżawcy spore, określony czas i zakres niezbędnych remontów, zainwestować trzeba sporo pracy i funduszy. Ale z drugiej strony atrakcyjny czynsz no i dzierżawa na 15 lat. Do tego momentu wygląda nieźle, trzeba zainwestować, ale 15 lat to niezły okres aby inwestycja się zwróciła. I tu dochodzimy do pkt. 1 § 8 umowy „Niniejsza umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron umowy, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego.”
 
Jak ktoś rozsądny analizujący taką umowę zdecyduje się ją podpisać, zainwestować w remont skoro można ją w każdej chwili rozwiązać? Jak zaplanować długoterminowe prace remontowe czy jakiś większy projekt realizowany zwłaszcza z zewnętrznym finansowaniem gdy za 3 miesiące możemy nie mieć go gdzie realizować pomimo tego, że wywiązywaliśmy się sumiennie z wszystkich zobowiązań? Sprawa jest o tyle dziwna, że z zasady umowa dzierżawy lub najmu na czas określony jest traktowana jako dość trwałe zobowiązanie i poza sytuacjami ewidentnego naruszenia umowy lub porozumienia stron zarówno prawodawstwo ogólnopolskie jak i nasze gminne zwykle przewiduje dłuższe terminy wypowiedzenia. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jeśli strony nie uzgodnią inaczej to umowę dzierżawy gruntu rolnego można wypowiedzieć na 1 rok naprzód na koniec roku dzierżawnego. Inny rodzaj dzierżawy można wypowiedzieć na 6 miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych „Umowa zawarta na czas oznaczony:
1) wygasa z upływem okresu, na który została zawarta,
2) zostaje wypowiedziana przez Wynajmującego z przyczyn określonych w ust. 3,
3) może zostać rozwiązana za porozumieniem stron w każdym czasie.”
Dlaczego więc w przypadku obiektów fortecznych pojawił się ten zapis? Jak to ma zachęcić do dzierżawy tych obiektów? Może są chętni na dzierżawę fortów ale takie zapisy są dla nich nieakceptowalne?