INSTRUKCJA

OBSŁUGI

 AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW

 PRZECIWWYBUCHOWYCH


 

CHARAKTERYSTKA AUTOMATYCZNYCH ZAWORÓW PRZECIWWYBUCHOWYCH AZP-100 (200)

 

PRZEZNACZENIE

1. Automatyczny zawór przeciwwybuchowy AZP-100(200) przeznaczony jest dla zabezpieczenia schronów przedostaniem się do ich wnętrza poprzez przewody powietrzne fali uderzeniowej.

2. Zawór AZP-100(200) przedstawia sobą urządzenie pracujące na fasadzie odcinania i tłumienia fali uderzeniowej.

3. Odcinanie fali uderzeniowej osiąga się za pomocą ruchomej tarczy (krążka), która przemieszcza się pod działaniem fali uderzeniowej i zamyka otwory dla przepływu powietrza.

4. Po odcięciu działania fali uderzeniowej tarcza (krążek) wraca do położenia wyjściowego (w wyniku automatycznego działania sprężyny), co odpowiada otwartemu zaworowi.

5. Tłumienie początku fali uderzeniowej osiąga się dzięki przejściu przez:

  • otwory płyty oporowej do czasu zakrycia ich tarczą (krążkiem);
  • komorę wypełnioną wiórami aluminiowymi (tylko AZP-100);
  • komorę rozprężania.

8. Zawór AZP-100 jest również przeciwpyłowym filtrem oczyszczającym powietrze w 60 - 70%.

7. Dla zabezpieczenia filtropochłaniaczy przed działaniem zbyt wysokiego nadciśnienia za zaworem AZP-200 należy stosować komorę rozprężną o objętości 0,5 m3.

ZASADNICZE DANE TECHNICZNE 

Lp. NAZWA PARAMETRU AZP-100 ZAP-200
1 Nominalny przepływ powietrza 150 m3/godz. 900 m3/godz.
2 Opór zaworu przy nominalnym przepływie powietrza 15 mm sł. wody 37 mm sł. wody
3 Opór zaworu przy przepływie 100 m3/godz. 6,2 mm sł. wody -
4 Położenie tarczy (krążka) przy nominalnym przepływie powietrza 9,5 mm 30 mm
5 Stopień filtracji powietrza z pyłów 60 - 70% -
6 Wymiary gabarytowe Ø302X327mm Ø540X410mm
7 Ciężar 10,2 kG 37,3 kG
8 Średnica przewodu powietrznego 100 mm 200 mm
9

Warunki eksploatacji

a) temperatura otaczającego powietrza

b) względna wilgotność powietrza

 

 ±50°C

do 100%

 

±50°C

do 100%

10 Wytrzymałość mechaniczna na działanie fali uderzeń wybuchów jądrowych do 6 kG/cm2 do 6 kG/cm2

 

8. Zawory montuje się na wejściu przewodów powietrznych (są ich początkami) w położeniu pionowym jak i poziomym (AZP-200).

EKSPLOATACJA

9. W czasie eksploatacji zaworów w systemie filtrowentylacji przeprowadza się oględziny tarczy (krążka) i czyszczenie w zależności od stopnia zapylenia i zabrudzenia.

9a. W wypadku stwierdzenia zamykania się zaworu poniżej nominalnego przepływu powietrza, należy w zaworze dokonać wymiany sprężyny. Każdy zawór AZP-200 wyposażony jest w trzy dodatkowe sprężyny.

10. Konstrukcja zaworów pozwala na przenoszenie i przewożenie transportem samochodowym w warunkach polowych.

MAGAZYNOWANIE

11. Zawory należy magazynować w pomieszczeniach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi. Niedopuszczalne jest przechowywanie zaworów w pomieszczeniach z substancjami oddziałującymi ujemnie na powłoki antykorozyjne części metalowych


 

AZP-100

1. Podane wymiary są wymiarami kontrolnymi

2. Korpus AZP-100 napełnić aluminiowymi wiórami wstęgowymi o szerokości 3-4 mm i grubości 0,2 - 0,3 mm ubijając je lekko ręką.

3. Wariant I wykonywać bez kołnierza Cz. 1-5.

 

  1 śruba do drewna 8x65 PN/M-82501  
    wióry aluminiowe ogr. 0,2 i szer. 3-4 mm  
  6 nakrętka M 8-50 PN/M-82146  
  6 podkładka spr. 8,2 fosf. PN-65/M-82029  
  6 śruba M8x25-50 PN-58/M-82118  
4 2 siatka 7
3 1 tarcza 7
2 1 podkładka 6
1 1 sprężyna 6
Zesp 3 1 pokrywa zaworu 5
Zesp 2 1 górna płyta opor. 4
Zesp 1 1 korpus 3
Nr części szt Nazwa Nr ark
Podziałka   Symbol sprzętu  
1:1   AZP-100 ZSP
Materiał   Nazwa Ciężar
    AUTOMATYCZNY ZAWÓR PRZECIWWYBUCHOWY 9,7
Znak zakł   Symbol zespołu Nr ark
345     1
  Litera Nr rys. Nr form.
  B    

 

 

AZP-200

 

 

13 PN-61/M82958 nit 2x6 AL 2   0,075 0,15
12 AZ-0-6 tabliczka 1   0,013 0,013
11 PN-58/M-82117 śruba M12x35 8   0,042 0,33
10 PN-58/M82144 nakrętka M12 8   0,015 0,09
9 PM-65/M-82008 podkładka spreż. 12,2 8   0,0008 0,006
8 AZ-0-5 [...]k 1     0,5
7 AZ-0-4 uszczelka       0,22
6 AZ-0-3 krążek       0,31
5 AZ-0-2 podkładka       0,028
4 AZ-0-1 sprężyna       0,027
3 AZ-3-0 pokrywa zaworu       12,5
2 AZ-2-1 pokrywa zaworu       8,63
1 AZ-1-0 korpus       14,4
Poz Numer normy lub rysunku Nazwa części lub zespołu Ilość Materiał Ciężar 1 szt Ciężar razem
  Nazwa rys
AUTOMATYCZNY ZAWÓR PRZECIWWYBUCHOWY
AZP-200
Podziałka 1:2        
  Biuro Opracowań Technicznych "Boter" - Lublin