Higrometr

Spółdzielnia Pracy

 

Wytwórnia Sprzętu Zootechnicznego

 

• ZOOTECHNIKA •

 

30-706 Kraków, ul. Klimeckiego 1

 

Higrometr służy do mierzenia wilgotności względnej powietrza w mieszkaniach, suszarniach, składach, muzeach itp.

Zastosowanie higrometru w mieszkaniu umożliwia ciągłą kontrolę mikroklimatu mającego znaczący wpływ na zdrowie i samopoczucie mieszkańców.

Dla uzyskania tzw. komfortu klimatycznego zalecane jest utrzymywanie wilgotności powietrza w granicach 40...70%, zaś temperatury 20...24°C (szczególnie w zimie,gdy zbyt niska wilgotność powietrza zwiększa podatność organizmu ludzkiego na infekcje górnych dróg oddechowych).

 

H 881t

Higrometr do mierzenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych.

 

H 882t

Higrometr kontaktowy - maksymalny przeznaczony do współpracy z elektrycznymi urządzeniami sygnalizującymi, lub regulującymi wilgotność powietrza.

 

H 883t

Higrometr do dokładniejszych pomiarów wilgotności powietrza o dużej dynamice zmian.

 

H 834t 

Higrometr do mierzenia wilgotności powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

Dane techniczne

 

Element pomiarowy: specjalnie preparowane włosy ludzkie
Zakres pomiarowy: 20...100%
Max. błąd wskazań: +/- 3% (H-881t, H-882t, H-834t)
  +/- 2% (H-883t)
Działka elementarna: 5%
Termometr   
Zakres pomiarowy: -20oC...+50oC
  (lub -30oC...+50oC)
Max. błąd wskazań: +/- 0,5oC
Działka elementarna: 2oC
Dopuszczalne napięcie: 24V (H-882t)
Dopuszczalne obciążenie styków: 0,05 A (H-882t)
Wyposażenie: H-834t : Rynienki nawilżające szt. 2
  H-881t, H-882t, H-883t Koszulka nawilżająca szt. 1

 

 

 

 

Instrukcja obsługi

Dla utrzymania znamionowej dokładności wskazań higrometr pracujący w pomieszczeniu zamkniętym sprawdzać co 2 tygodnie. Higrometr pracujący na wolnym powietrzu sprawdzać co 2...3 miesiące.

Higrometr stosowany w pomieszczeniach suchych, o wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 50%, regenerować 2...3 godziny.