INSTRUKCJA

do maski przeciwgazowej filtracyjnej MC-1 + MS-4

 

1. Przeznaczenie. Maska chroni przed środkami trującymi, promieniotwórczymi i biologicznymi.

2. Części składowe maski (rys. 1): 

 • część twarzowa MC-1,
 • pochłaniacz MS-4,
 • torba nośna,
 • ołówek przeciwpotny.

Rys 1. Maska ułożona w torbie:

 • 1 gumowa część twarzowa
 • 2 plastikowa komora zawór.
 • 3 pochłaniacz
 • 4 torba (z otwartą klapą)
 • 5 kieszeń na indywidualny pakiet przeciwchemiczny
 • 6 ołówek przeciwpotny
 • 7 taśma nośna
 • 8 taśma biodrowa

 

3. Dopasowanie części twarzowej:

 • dobrać rozmiar maski według wymiaru wys. twarzy (rys. 2),
Wys. twarzy mm Rozmiar maski
97-105 0
106-115 1
116-126 2
127-138 3

 

 • sprawdzić, czy maska nie jest uszkodzona,
 • wkręcić pochłaniacz,
 • nałożyć maskę na twarz,
 • umiarkowanie dociągnąć taśmy nagłowia (górny brzeg maski ma przylegać do czoła poniżej owłosienia, boki nie mogą dotykać uszu, dolny brzeg ma szczelnie obejmować podbródek i nie uciskać krtani).

Rys. 2. Wymiar wysokości twarzy

 

4. Sprawdzenie szczelności maski (po nałożeniu według punktu 3, pod kontrolą drugiej osoby):

 • zatkać korkiem lub dłonią otwór w dnie pochłaniacza,
 • wykonać głęboki wdech.

Szczelna maska zostaje przyssana do twarzy (zapada się).

 

5. Zabezpieczenie szybek okularowych przed zapotnieniem:

 • wytrzeć na sucho szybki od wewnętrznej strony maski,
 • potrzeć szybki z wytartej strony ołówkiem przeciwpotnym (kilka kresek na krzyż),
 • czystym palcem rozetrzeć substancję ołówka na całej powierzchni szybek.

 

8. Noszenie maski w torbie. Torbę z maską złożoną jak na rys. 1 nosi się na lewym boku, nieco z tyłu, taśma nośna przełożona przez prawe ramię, zamknięta klapa torby na zewnątrz.

 

7. Pogotowie użycia maski:

 • przesunąć torbę z maską do przodu i odpiąć klapę torby,
 • przepasać i zapiąć taśmę biodrową,
 • wyjąć z torby część twarzową i pochłaniacz,
 • zdjąć z pochłaniacza korki końcówki i dna, korki włożyć do torby,
 • wkręcić pochłaniacz do części twarzowej,
 • zmontowaną maskę włożyć do torby, nagłowiem na wierzchu, torbę pozostawić otwartą.

8. Nakładanie maski:

 • zamknąć oczy, wstrzymać oddech, zdjąć nakrycie głowy,
 • wyjąć maskę z torby,
 • rozchylić dłońmi taśmy nagłowia, wysunąć podbródek, nasunąć maskę najpierw jak najgłębiej na podbródek, po czym naciągnąć na głową taśmy nagłowia,
 • poprawić ułożenie maski tak, aby szybki okularowe były na wysokości oczu,
 • wykonać głęboki wydech, otworzyć oczy i oddychać normalnie.

 Uwaga: W razie zaskoczenia trzeba w jak najkrótszym czasie wykonać czynności wg punktów 7 i 8, dlatego zaleca się ich wyćwiczenie.

 

9. Czas noszenia maski na twarzy, bez odczuwania nadmiernych ucisków, 1,5 do 2 godzin. Maska może być użyta wielokrotnie.

 

10. Zdejmowanie maski. Uchwycić za komorę zaworową, odciągnąć maskę nieco w dół, po czym ku przodowi i zdjąć maskę ku górze.

 

11.  Czyszczenie maski. Brudną maskę myć wodą mydłem, wycierać czystą szmatką lub suszyć, lecz nie przy ogniu lub na słońcu. Dezynfekować spirytusem, chinozolem lub 2% roztworem formaliny i wietrzyć. Zabrania się konserwacji smarami. Wnętrze pochłaniacza chronić przed zawilgoceniem.

 

12. Przechowywanie maski — w stanie złożonym jak na rys. 1 w zamkniętej torbie. Otwory pochłaniacza zatykać korkami. Chronić przed wysoką temperaturą, wilgocią i uszkodzeniem.

 

Zakład nr 171

 

8IW TG z. 1944/82 500 000 A5