INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY NAFTOWEJ

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania. Poniżej zostały przedstawione ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, sposobu użytkowania i konserwacji urządzenia. Przekazując urządzenie osobie trzeciej, należy dołączyć instrukcję obsługi.

 

Zbiornik na naftę

 1. Pokrętło - regulacja intensywności płomienia
 2. Dźwignia ( w lampie metrox dźwignia znajduje się po lewej stronie)
 3. Uchwyt lampy

 

Zastosowanie lamy naftowej

 • Przenośne źródło światła
 • Światło ostrzegawcze
 • Zastępcze źródło oświetlenia w przypadku awarii prądu

 

Wskazówki i ostrzeżenia

 • Używać wyłącznie nafty oczyszczonej przeznaczonej do lamp naftowych
 • Nie wolno używać benzyny ani innych paliw łatwopalnych
 • Lampę trzymać z dala od przedmiotów łatwopalnych i wrażliwych na wysokie temperatury
 • Lampę stawiać na płaskiej, prostej powierzchni, niepalnej i niewrażliwej na wysoką temperaturę
 • Po nalaniu nafty do zbiornika należy zakręcić zbiornik z naftą i umyć ręce oraz powierzchnie, na które ewentualnie rozlała się nafta.
 • Naftę uzupełniać wyłącznie wtedy, gdy lampa nie pali się i jest zimna, wystudzona
 • Zarówno podczas użytkowania jak i przechowywania lampę należy przechowywać z dala od dzieci, w miejscu dla nich niedostępnym. Nawet jeden łyk nafty bądź ssanie nasączonego knota lampy przez małe dziecko może doprowadzić do poważnych uszkodzeń płuc.
 • W przypadku połknięcia nafty należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie nafty bądź jej etykietę.
 • Nie wolno zostawić palącej się lampy bez nadzoru
 • Lampę używać w dobrze wentylowanych (wietrzonych) pomieszczeniach

 

Nie ponosimy odpowiedzialności za użytkowanie lampy niezgodnie z jej przeznaczeniem

 

Instrukcja obsługi:

 

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokonać kontroli wzrokowej i mechanicznej lampy pod kątem szczelności zbiornika, braku pęknięć klosza lub innych widocznych uszkodzeń oraz prawidłowego zamocowania dyszy z knotem

2. Ustawić lampę na płaskiej, stabilnej powierzchni.

3. Sprawdzić, czy knot jest prawidłowo zamocowany w lampie, kręcąc pokrętłem można go podnosić lub obniżać w dyszy. Zalecana wysokość knota to od 0,65 cm do 1,25 cm. Intensywność płomienia można regulować za pomocą pokrętła. Zbyt wysoki płomień spowoduje powstanie sadzy i dymu.

W przydatku wypalenie knota należy zakupić nowe knoty, wyłącznie firmy Metrox-Service, które dostępne są np. w sklepie internetowym: www.metrox-service.pl

4. Do zbiornika będącego podstawą lampy wlać naftę. W tym celu należy odkręcić korek, wlać naftę (maksymalnie do poziomu / zbiornika). Następnie ponownie zakręcić korek do oporu.

Należy używać jako paliwa wyłącznie nafty oczyszczonej o temperaturze zapłonu powyżej 60°C. Zabrania się stosowania nafty aromatyzowanej, benzyn lub innych paliw i płynów łatwopalnych.

5. Knot potrzebuje około 5 minut, aby nasączyć się naftą. W związku z czym rozpalanie lamy można rozpocząć dopiero po upływie tego czasu

6. Zapalanie lampy:

 • Przytrzymać lampę jedną ręką za obudowę
 • Drugą ręką złapać za uchwyt znajdujący się na jej szczycie i unieść górną część lampy, po czym przesunąć dźwignię znajdującą się po lewej stronie w dolne położenie - w ten sposób klosz wychyli się w naszą stronę pod kątem 45“ i umożliwi łatwy dostęp do knota
 • Opuścić górną część lampy - oprze się na wychylonym kloszu
 • Przy pomocy długiej zapałki lub zapalarki płomieniowej odpalić knot. Regulacji wielkości płomienia dokonujemy przy pomocy pokrętła w dyszy (kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara płomień będzie rósł) kręcąc w przeciwną stronę płomień będzie malał aż do zgaśnięcia)
 • Następnie jedną ręką unieść górną część lampy za uchwyt znajdujący się na jej szczycie, po czym przesunąć dźwignię znajdującą się po lewej stronie w górne położenie - klosz wróci na swoje miejsce, następnie opuścić górną część lampy tak, aby dokładnie objęła ona klosz, który musi się w nią wsunąć.

 

7. Aby zgasić lampę, należy kręcić pokrętłem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, płomień będzie malał aż w końcu zgaśnie. Uwaga: Dalsze kręcenie pokrętłem może spowodować „utopienie" knota w nafcie i konieczność ponownego zakładania knota

8. Czyszczenie klosza:

 • Przytrzymać lampę jedną ręką za obudowę
 • Drugą ręką złapać za uchwyt znajdujący się na jej szczycie i unieść górną część lampy, po czym przesunąć dźwignię znajdującą się po lewej stronie w dolne położenie - w ten sposób klosz wychyli się w naszą stronę pod kątem 45
 • Wyjąć klosz
 • Myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, wysuszyć
 • Zakładać klosz w odwrotnej kolejności

 

9. Wymiana knota:

 • Zdjąć klosz (szczegółowy opis w pkt. 8)
 • Odchylić kosz klosza
 • Obrócić dyszę, zwolnić z bagnetowych zaczepów i wyjąć dyszę
 • Wyczyścić dyszę z zanieczyszczeń
 • Wkręcić knot obracając pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara
 • Całość zmontować w odwrotnej kolejności

 

Podczas montażu zwrócić uwagę, by knot nie podwinął się w gnieździe dyszy i by uszczelka została prawidłowo ułożona.

W celu przedłużenia żywotności produktu i przeciwdziałaniu powstawania rdzy należy lampę regularnie czyścić i trzymać w suchym, nie wilgotnym miejscu.

 

Gwarancji nie podlega część szklana lampy naftowej.