FABRYKA SAMOCHODÓW SPECJALIZOWANYCH

„POLMO - SHL"im. Stanisława Staszica

25-953 Kielce, ul. Dzierżyńskiego 27

 

 

PRALKA

WIRNIKOWA

TYP

FA5

 

Instrukcja obsługi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Pralka elektryczna pierze szybko i dokładnie oszczędza Twój czas i siły

 

Czas prania jednego ładunku wynosi od 3 do 5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia bielizny

 

Nie pozwalaj dzieciom manipulować przy pralce

 

Nie dokonuj samodzielnie żadnych napraw instalacji elektrycznej pralki

 

Przed uruchomieniem pralki zapoznaj się z instrukcję obsługi

 

Pranie w pralce SHL wymaga stałego dozoru, a w przypadku zablokowania się wirnika (silnika) pralkę należy natychmiast wyłączyć

 

Po wyłączeniu wtyczki z sieci nie dotykać kołków sieciowych

 


 

PRALKA WIRNIKOWA

Typ FA5

Instrukcja obsługi

 

I. DANE TECHNICZNE

1.Wymiary ∅ 420x775 mm 
2.Masa pralki 24 kg 
3.Pojemność zbiornika 40 l 
4.Minimalna ilość wody potrzebna do prania 29 l 
5.Jednorazowy ładunek bielizny suchej 1,5 kg 
6.Czas prania jednego ładunku od 3 do 5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia bielizny 
7.Silnik elektryczny jednofazowy 220 V, 150 W, 1360 obr/min 
8.Napięcie robocze 220 V 
9.Zużycie energii przez pralkę w ciągu godziny pracy 0,24 kWh 
10.Wyłącznik dźwigniowy 
11.Klasa izolacji II 
12.Prąd znamionowy bezpiecznika 10 A 
 13. Urządzenie zgodne z normą PN-77/E-77200

 

II. WYPOSAŻENIE

 

1. Szczypce do bielizny.

2. Woreczek siatkowy do prania bielizny delikatnej.

3. Instrukcja obsługi wraz z gwarancją na pralkę i na silnik elektryczny.

 

III. OPIS BUDOWY

 

Pralkę należy ustawić w miejscu przystosowanym do prania różnego rodzaju bielizny.

Obudowę pralki pokryto lakierem, natomiast zbiornik jest ocynkowany.

W pochyłym dnie zbiornika cylindrycznego znajduje się wirnik tarczowy, który wirując z prędkością ok. 500 obr/min powoduje ruch i pulsację kąpieli piorącej.

Instalacja elektryczna pralki jest wykonana w II klasie izolacji, dzięki czemu nie wymaga dodatkowego uziemienia.

Napęd wirnika stanowi jednofazowy silnik elektryczny. Do. opróżniania zbiornika z wody służy wąż gumowy zamykany zaworem kulkowym. Pralka jest wyposażona w wyżymaczkę wałkową.

 

IV. UŻYTKOWANIE PRALKI

1. Pralkę należy ustawić w miejscu wygodnym do pracy, aby zapewnić łatwy dostęp do wyłącznika i spustu wody.

2. Przewód przyłączeniowy należy tak usytuować, aby nie narażać go na uszkodzenie, które może grozić porażeniem obsługującego.

3. Wtyczkę trzeba włączyć do gniazdka sieci prądu zmiennego o napięciu 220 V i częstotliwości 50 Hz.

4. Wyżymaczkę należy ustawić w położeniu odpowiednim do pracy przez odciągnięcie zaczepu na płycie mocującej, przekręcenie wyżymaczki do pozycji pionowej i zwolnię nie zaczepu.

5. Korbę wyżymaczki w przegubie trzeba ustawić równolegle do osi wałka i na przegub nasunąć tulejkę mocującą.

6. Do regulacji docisku wałków należy używać pokrętki, znajdującej się w górnej części obudowy wyżymaczki.

7. W czasie wyżymania materiał należy równomiernie rozłożyć na całej długości wałków, a grubość warstwy materiału powinna wynosić około 8-10 grubości płótna.

8. Uruchomienia pralki dokonuje się za pomocą wyłącznika dźwigniowego.

9 Po wyjęciu wtyczki z sieci elektrycznej pralkę należy napełnić odpowiednią ilością wody (maksimum 40 l) z dodatkiem środków piorących (wg przepisu umieszczonego na opakowaniu preparatu).

10 Zbiornik pralki trzeba napełnić wodą co najmniej do wysokości 10 cm ponad górną krawędź wirnika. Maksymalny i minimalny poziom wody jest oznaczony na ściance zbiornika.

11. Czas prania jednego ładunku wynosi od 3 do 5 minut, w zależności od stopnia zabrudzenia, jakości bielizny itp. Bielizna bardzo brudna powinna być prana przez dwa, a nawet trzy cykle czasu pracy pralki (1 cykl = 5 minut).

10. W celu osiągnięcia dobrego efektu prania nie można przeciążać pralki zbyt dużą ilością bielizny. Przy pełnym zbiorniku wody należy jednorazowo prać około 1,5 kg suchej bielizny.

13. Sprawdzianem prawidłowej pracy pralki jest swobodny ruch wirowy wody i bielizny.

14, W jednym ładunku bielizny należy umieszczać małe i duże sztuki, gdyż taki układ ułatwia ruch bielizny w zbiorniku.

! 5. W celu skrócenia czasu prania należy namydlić mocno zabrudzone miejsca (kołnierzyki, mankiety itp.) przed włożeniem bielizny do pralki.

16. Tkaniny małe i delikatne należy wkładać do woreczka siatkowego.

17. Oddzielnie trzeba prać bieliznę białą i kolorową.

18. Orientacyjne temperatury wody powinny wynosić: moczenie do 30°C, pranie wstępne do 45 C, pranie właściwe 90 C i płukanie 45- 60 C. Temperatury te powinny być odpowiednio zmniejszone dla bielizny kolorowej, z włókien syntetycznych itp., zgodnie z przepisami podanymi na metkach bielizny.

19. Bieliznę należy wyjmować po wyłączeniu pralki.

 

V. ORIENTACYJNA MASA BIELIZNY SUCHEJ

 

Poszwa 800 g
Prześcieradło 600 g
Poszewka 200 g
Obrus 400 g
Piżama 450 g
Kalesony długie 350 g
Ręcznik gładki 100 g
10 chusteczek do nosa 100 g
Pieluszka 100 g

 

 

UWAGI

1. Przed praniem bielizny należy usunąć z niej wszystkie plamy z tłuszczów, soków itp.

2. Bieliznę podartą należy naprawić.

3. Co drugie pranie bieliznę białą trzeba wygotować.

4. Po praniu można stosować dodatkowe zabiegi, jak: bielenie, farbkowanie, krochmalenie itp.

 

 

VI. BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI

 

Obsługiwanie pralki zgodnie z zachowaniem niżej wymienionych zaleceń gwarantuje podczas prania maksimum wygody i bezpieczeństwa.

1. Pranie w pralce SHL wymaga stałego dozoru sprawowanego przez osobę, która zapoznała się z niniejszą instrukcją obsługi.

2. Nie wolno dokonywać żadnych napraw, dotykać instalacji wewnętrznej i silnika, gdy przewód jest włączony do sieci.

3. Nie wolno wkładać i wyjmować wtyczki z gniazdka mokrą ręką.

4. Nie wolno obsługiwać pralki, stojąc boso.

5. Pralkę można unieruchomić tylko za pomocą wyłącznika, a nie przez wyjmowanie wtyczki z gniazdka wtykowego.

6. Przed napełnieniem zbiornika należy sprawdzić, czy pralka pracuje właściwie, następnie wyjąć z gniazdka wtyczkę i napełnić zbiornik wodą.

7. Należy skontrolować, czy nie ma przecieków do dolnej części pralki. W razie stwierdzenia przecieków, swędu z izolacji elektrycznej oraz innych nieprawidłowości - pralkę należy natychmiast wyłączyć, a naprawę powierzyć fachowcowi.

8. Podczas prania należy unikać jednoczesnego dotykania pralki i instalacji wodociągowej lub centralnego ogrzewania itp.

 

 

VII. KONSERWACJA PRALKI

 

1. Po zakończeniu prania należy pralkę starannie umyć. Wskazane jest też polewanie strumieniem wody szczeliny między wirnikiem a kotłem, przy czym wirnik powinien się wtedy obracać w cćlu dokładnego wypłukania pralki. Po tych czynnościach należy pralkę wytrzeć do sucha.

2. Po rocznym okresie eksploatacji należy dokręcić pokrywę smarowniczki na ośce wirnika.

3. W razie całkowitego zużycia smaru smarowniczkę należy uzupełnić.

4. Smarowanie łożyska silnika elektrycznego powinno odbywać się raz na 5 lat. Czynność tę należy powierzyć fachowcowi.

5. Po około 3-letnim okresie użytkowania pralkę należy przekazać specjaliście celem dokładnego przeglądu zarówno części elektrycznych, jak i metalowych. W ten sposób zapewnia się dalszą, bezpieczną eksploatację pralki.

6. Pralkę należy przechowywać w pomieszczeniu suchym o temperaturze nie niższej niż 5°C.

 

 

UWAGA

Wszelkich napraw pralki w okresie gwarancyjnym dokonują bezpłatnie w imieniu producenta:

1) Zakłady Usługowe WPHW,

2) Zakłady Usługowe Przedsiębiorstwa DOMAR,

3) Oddziały-Punkty ZOT PREDOM-SERVICE.

 

VIII. WARUNKI GWARANCJI

 

Zgodnie z zasadami określonymi w art. 577-581 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. PRL nr 16, poz. 93 z 1964 r.) oraz Uchwałą n 71 Rady Ministrów z dn. 13.06,1983 r. (MP nr 21 z 29.06.83 r.) i Zarządzeniem Ministra Gospodarki Materiałowej oraz Handlu Wewnętrznego i Usług (MP nr 44 z dn. 31.12.1983 r.) sprzedawca w imieniu producenta udziela nabywcy gwarancji na zakupiony sprzęt, na niżej podanych warunkach.

1. Gwarancja na sprawne działanie sprzętu udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu.

Datę zakupu sprzętu potwierdza sprzedawca punktu sprzedaży detalicznej podpisem i pieczątką.

2. W okresie gwarancyjnym, w przypadku uszkodzenia sprzętu, producent zapewnia bezpłatną naprawę, którą w jego imieniu wykonuje autoryzowany zakład usługowy. Adres najbliższego zakładu usługowego poda sprzedawca sklepu.

3. Pojęcie „naprawa''nie obejmuje czynności regulacyjnych oraz czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.

4. Naprawę sprzętu zakład usługowy wykonuje w domu nabywcy a w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi w Zakładzie usługowym, odbierając i dostarczając sprzęt po naprawie własnym transportem i kosztem.

5. Zakład usługowy zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez nabywcę sprzętu do naprawy.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia sprzętu do naprawy do dnia otrzymania przez nabywcę sprzętu lub zawiadomienia o dokonaniu naprawy. Okres ten potwierdza zakład usługowy na karcie naprawy i na karcie gwarancyjnej.

7. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym, bez winy nabywcy,,uszkodzenia podzespołów sprzętu objętych oddzielnymi kuponami gwarancyjnymi, użytkownik ma prawo wymiany tych podzespołów na pełnosprawne.

Na wymienione podzespoły gwarancja przysługuje od nowa.

8. Naprawa sprzętu, którą wykonują w okresie objętym gwarancją osoby nie upoważnione przez producenta, unieważnia uprawnienia nabywcy z tytułu gwarancji.

9. Wszelkie uszkodzenia sprzętu powstałe wskutek:

- niewłaściwej obsługi,

- nieumiejętnego konserwowania,

- niewłaściwego przechowywania,

- stosowania napięcia elektrycznego niezgodnego z instrukcją obsługi i eksploatacji,

- innych przyczyn spowodowanych nie z winy producenta mogą być usunięte tylko na koszt nabywcy.

10. Jeżeli wymienione w pkt. 9 przyczyny spowodowały trwałe zmiany jakościowe sprzętu, gwarancja zostaje unieważniona.

11. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli w okresie gwarancji liczba dokonanych napraw przekroczy dwie, a w sprzęcie nadal występują wady.

12. Nabywca nie ma prawa do wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy, jeżeli:

- usuwanie uszkodzeń nastąpiło z jego winy,

- wymianie na skutek uszkodzenia uległy: wyżymaczka, obrzeże gumowe, wąż gumowy, pasek klinowy, uchwyty i pokrywa z tworzywa oraz elementy złączne.

13. Żądanie wymiany sprzętu powinno być zgłoszone w sklepie, w którym dokonano zakupu.

14. Sklep, opierając się na zapisach zawartych w karcie gwarancyjnej oraz po sprawdzeniu przez rzeczoznawcę funkcjonowania sprzętu, wydaje orzeczenie o zasadności reklamacji.

15. W przypadkach wątpliwych sklep jest uprawniony do warunkowego przyjęcia reklamacji i wydania orzeczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

16. Uznanie reklamacji lub niedotrzymanie 14-dniowego terminu na wydanie orzeczenia daje nabywcy prawo do wymiany niesprawnego sprzętu na nowy.

17. Jeżeli sklep nie dysponuje danym modelem sprzętu będącego odpowiednikiem wyrobu reklamowanego, a nabywca nie wyraża zgody na przyjęcie w ramach wymiany innego modelu sprzętu, wówczas nabywcy przysługuje prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy w wysokości ceny obowiązującej w dniu zakupu.

18. Nabywca ma prawo do wymiany sprzętu również w przypadku stwierdzenia przez zakład usługowy, na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, niemożności dokonania naprawy, tego sprzętu.

19. Karta gwarancyjna stanowi dla nabywcy jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych.

20. Nieważna jest karta gwarancyjna bez daty, pieczątki i podpisu, jak również z poprawkami i skreśleniami przez osoby nie upoważnione.

21. W przypadku utraty karty gwarancyjnej, sprzedawca (na wniosek klienta poparty dowodem sprzedaży), w którego punkcie sprzedaży towar był zakupiony, jest zobowiązany do wydania zastępczej karty gwarancyjnej na pozostałą jeszcze część okresu gwarancyjnego.

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW

 

1. Zakłady Usługowe i Oddziały - Punkty Przedsiębiorstw wymienionych w rozdziale VII dokonują odpłatnie napraw poza gwarancją.

2. Klientowi przysługuje prawo zamiany sprzętu nie noszącego śladów użytkowania i uszkodzenia, w ciągu 5 dni od daty zakupu lub zwrotu pieniędzy za zwrotem sprzętu w ciągu tego samego okresu.