MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ


INSPEKTORAT POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUKCJA

DO MASKI PRZECIWGAZOWEJ FILTRACYJNEJ TYPU ML

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDAWNICTWO MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ 


1969

 

 

 

 

TREŚĆ

    Str.
I. Przeznaczenie i budowa maski 3
II. Dobieranie rozmiaru maski 4
III. Posługiwanie się maską 5
IV. Przechowywanie i konserwacja maski 13

 

 

 

I. PRZEZNACZENIE I BUDOWA MASKI

1. Maska przeciwgazowa filtracyjna ML służy do ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy przed działaniem środków trujących, promieniotwórczych i biologicznych.

Rys. 1. Maska przeciwgazowa filtracyjna ML:

1 — pochłaniacz; 2 — część twarzowa; 3 — rura łącząca; 4 — komora zaworów; 5 — taśmy nagłowia; 6 — szkło okularowe; 7 — otwór w dnie pochłaniacza; 8 — ołówek przeciwpotny; 9 — torba

 

Składa się z pochłaniacza, części twarzowej i rury łączącej. Ponadto w skład kompletu wchodzą torba i ołówek przeciwpotny.

Część twarzowa produkowana jest w trzech rozmiarach: 1, 2 i 3.

Rys. 2. Sposób pomiaru twarzy

 

 

II. DOBIERANIE ROZMIARU MASKI

2. Pomiar twarzy. Dla dobrania odpowiedniego rozmiaru maski należy dokonać pomiaru pionowego twarzy, czyli zmierzyć odległość od wgłębienia nosowego pomiędzy lukami brwiowymi do szczytu brody.

 

Poniższa tabela określa rozmiary masek wg nr:

 

Wysokość twarzy w mm Rozmiar maski
99-109 1
110-119 2
120 i więcej 3

 

 

III. POSŁUGIWANIE SIĘ MASKĄ

3. Dopasowanie części twarzowej. Po założeniu maski należy równomiernie dociągnąć taśmy nagłowia. Prawidłowe dopasowanie: górny brzeg przylega do czoła poniżej owłosienia, brzeg dolny obejmuje gładko podbródek i nie wrzyna się w krtań, obrzeże maski nie dotyka uszu, oczy znajdują się w połowie wysokości szkieł okularowych.

4. Składanie maski. Zdjąć metalowy kapturek z końcówki gwintowej pochłaniacza i nakręcić na tę końcówkę do oporu nakrętkę rury łączącej tak, aby okulary części twarzowej były skierowane w tę samą stronę co boczny, podłużny szew na pochłaniaczu.

5. Zabezpieczenie szkieł okularowych przed zapełnieniem. Wytrzeć szkła do sucha, potrzeć wewnętrzną stronę szkieł ołówkiem przeciwpotnym i palcem rozetrzeć substancję na szybce.

 

 Rys. 3. Prawidłowe dopasowanie części twarzowej

 

6. Noszenie maski. Torbę z maską przeciwgazową nosi się na lewym boku z taśmą nośną przewieszoną przez prawe ramię. Klapa torby powinna być zwrócona na zewnątrz. Górna krawędź torby powinna znajdować się na wysokości pasa.

 

Rys. 4. Maska w położeniu marszowym

 

 

7. Przygotowanie maski w pogotowie

Na komendę „Maski w pogotowie” należy:

— przesunąć maskę na lewy bok, aby można było łatwiej wyjąć część twarzową;

— odpiąć klapę torby nośnej;

— przewiązać taśmę biodrową dookoła bioder;

— wyjąć gumowy korek z otworu dna pochłaniacza;

— wyjąć część twarzową i sprawdzić szkła okularowe i zawory wydechowe;

— złożyć część twarzową i włożyć do torby.

 

8. Nakładanie maski

Podczas nakładania maski przeciwgazowej należy:

— zamknąć oczy, wstrzymać oddech i zdjąć nakrycie;

— wyjąć część twarzową z torby;

— zbliżyć część twarzową maski do twarzy, wysunąć podbródek do przodu, a rozchylone dłońmi taśmy nagłowia naciągnąć na głowę tak, aby szkła okularowe znalazły się na wysokości oczu;

— poprawić ułożenie taśm na głowie zwracając uwagę na to, aby nie były skręcone;

— wykonać głęboki wydech, otworzyć oczy i oddychać normalnie.

 

Rys. 5. Wyjmowanie części twarzowej z torby nośnej

 

Rys. 6. Nakładanie części twarzowej

 

9. Zdejmowanie części twarzowej

Prawą ręką zdjąć nakrycie głowy, lewą chwycić za komorę zaworów, odciągnąć część twarzową nieco w dół, po czym pociągnąć ją do przodu i w górę, i zdjąć z głowy.

 

10. Sprawdzenie szczelności maski

W tym celu należy:

-— nałożyć część twarzową;

— wyjąć pochłaniacz z torby i zatkać otwór w dnie pochłaniacza korkiem gumowym lub dłonią;

— wykonać głęboki wdech.

Jeżeli powietrze nie przedostaje się pod część twarzową i przylega ona do twarzy, maska jest szczelna. Jeżeli natomiast powietrze przedostaje się pod część twarzową, należy przeprowadzić dokładny przegląd maski. Szczelność maski najlepiej sprawdzać pod obserwacją drugiej osoby.

 

11. Czyszczenie części twarzowej

Po użyciu maski część twarzową należy wywrócić stroną wewnętrzną na zewnątrz i przetrzeć czystą szmatką albo wysuszyć, lecz nie przy ogniu lub na słońcu. W przypadku zabrudzenia części twarzowej należy ją przemyć wodą z mydłem.

Dla dezynfekcji część twarzową można także wytrzeć szmatką zwilżoną płynem dezynfekcyjnym (skażony spirytus, chinozol lub 2% roztwór formaliny) i następnie wietrzyć przez 5 do 10 minut.

 

 

Rys. 7. Zdejmowanie części twarzowej

 

12. Składanie maski:

— złożyć część twarzową wzdłuż, zakrywając prawe szkło okularowe, a następnie taśmami nagłowia zasłonić lewe szkło okularowe;

— do przegrody na część twarzową włożyć najpierw rurę łączącą, a za nią złożoną część twarzową, komorą zaworów w dół.

 

IV. PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA MASKI

 

13. Maski przeciwgazowe należy chronić przed uderzeniami, gwałtownymi wstrząsami, wysoką temperaturą, wilgocią. W czasie dłuższego przechowywania części gumowe należy posypać talkiem. Zabrania się konserwowania części metalowych smarem. W czasie przechowywania końcówka gwintowa i otwór w dnie pochłaniacza powinny być zatkane.

 

14. Przeglądy kontrolne

Po każdym użyciu lub — w wypadku nieużywania maski — przynajmniej raz w roku należy sprawdzić, czy maska nie ma uszkodzeń wpływających na jej działanie, np. przekłuć lub pęknięć części twarzowej i rury łączącej, uszkodzonych zaworów, wgięć i przebić na elementach metalowych, pęknięć szkieł okularowych, przetarć szwów itp., albo też odprysków farby.

 

15. Usuwanie uszkodzeń

Drobne uszkodzenia, jak przekłucia lub dziury do 3 mm w części twarzowej, należy usunąć przez naklejenie na nie łatek gumowych. Zabrudzone lub zlepione zawory gumowe wyjąć z komory zaworów i ostrożnie przedmuchać lub przemyć wodą, a w przypadku uszkodzenia wymienić na nowe. Odpryski farby zamalować. Przetarcia szwów nagłowia i torby nośnej zszyć.

Wszelkie uszkodzenia maski należy zgłaszać dowódcy oddziału samoobrony.

 

 

Cena zł 0,35